دوره های در حال شروع

 ردیف  نام دوره نام استاد  ساعت روز تاریخ شروع ثبت نام آنلاین
 1 طراحی قالب پلاستیک 1  -  11:00-14:00 پنجشنبه - ثبت نام
 2 (GD&T) تلرانس گذاری هندسی ابعادی -  16:30-20:30 پنجشنبه  97/02/27 ثبت نام
 3 CATIA I -  12:30-16:30 پنجشنبه 97/02/27 ثبت نام
 4 نقشه کشی صنعتی - 12:30-16:30 پنجشنبه 97/02/20 ثبت نام
5 PowerMill II - 08:30-12:30 پنجشنبه 97/02/13 ثبت نام
6 PowerMill I - 08:30- 12:30 پنجشنبه 97/02/27 ثبت نام
7 طراحی قالب فلزسردکار2 - 08:30- 12:30 پنجشنبه 97/02/13 ثبت نام
8 CATIA II - 12:30-16:30 جمعه 97/02/20 ثبت نام
9 طراحی قالب سردکار 1 - 08:30-12:30 جمعه 97/02/21 ثبت نام
10 PowerMill I -  12:30-16:30 جمعه 97/02/14 ثبت نام
11 CATIA III - 16:30-20:30 جمعه 97/02/07 ثبت نام
12 CATIA II - 16:30-20:30 جمعه 97/01/30 ثبت نام
13 MOLDFLOW - 09:00-11:00 پنجشنبه 97/02/20 ثبت نام

 

تقویم آموزشی

 


 دریافت فایل تقویم دوره 

بروشور دوره ها

تقویم سمینارها و همایش ها

 

ثبت نام آنلاین


ثبت نام دوره
ثبت نام سمینارها و همایش ها

امور دانشجویی


اعلام نمرات
درخواست صدور مدرک
سامانه استعلام اصالت مدارک

آموزش سازمانی


Colors